Nieuws

We houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws! 

Tekst

Mobiel Energieloket helpt je opweg!

28 september 2022

https://www.grooteindhoven.nl/reader/21059#p=6

Tekst

Energieplafond Warmte

27 september 2022

De afgelopen maanden zijn de prijzen van gas en elektriciteit enorm gestegen. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel mensen in Nederland een veel hogere energierekening hebben. Op Prinsjesdag werd bekend dat de Nederlandse overheid mensen gaat helpen. Ze heeft met de energiebedrijven afgesproken dat er een tijdelijk prijsplafond voor energie komt. De energiebedrijven mogen dan niet meer dan een bepaald bedrag voor gas en stroom vragen. Wat dat bedrag precies is, wordt later deze maand bepaald.

In de gepubliceerde brief aan de tweede kamer wordt gesproken over elektriciteit en gas. Er wordt nog niet ingegaan op warmte. Daarom is het op dit moment nog niet duidelijk wat het betekent voor het warmtetarief voor 2023. De Gemeente Eindhoven is voorstander van een prijsplafond voor warmte. Samen met de andere warmtebedrijven bespreken we dit met de overheid en doen er alles aan om de kosten ook voor onze klanten zo laag mogelijk te houden. In tegenstelling tot de prijzen van gas en elektriciteit is het warmtetarief gelijk gebleven. Dat blijft zo tot 1 januari. Het warmtetarief 2022 geldt nog steeds. Zodra er meer bekend is over het nieuwe warmtetarief, informeren we onze klanten direct.

Tekst

BTW verlaging per 1 juli 2022

1-7-2022

Vanwege de gestegen energieprijzen heeft de overheid maatregelen genomen om de energiekosten te verlagen. Eén van deze maatregelen is het tijdelijk verlagen van het btw-tarief. We leggen graag uit wat dit voor jou betekent.

Over de BTW verlaging

Tekst

Tarieven 2022

1-2-2022

2021 is voor ons allen opnieuw een roerig jaar geweest. Het was een jaar waarin we weer veel thuiswerkten. Het was ook het jaar van de VN klimaatconferentie in Glasgow en van explosieve stijgingen van energieprijzen. In oktober hebben we u al geïnformeerd dat u als gebruiker daar mogelijk iets van gaat merken. Onze ambitie is duurzame, eerlijke en betaalbare warmte te leveren. Daarom zijn we blij dat we u kunnen vertellen dat we de tariefstijgingen in 2022 beperkt hebben kunnen houden.

Meer over de Tarieven voor  stadsverwarming 2022