Nieuws

We houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws! 

Tekst

Energieplafond Warmte (1)

27 september 2022

De afgelopen maanden zijn de prijzen van gas en elektriciteit enorm gestegen. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel mensen in Nederland een veel hogere energierekening hebben. Op Prinsjesdag werd bekend dat de Nederlandse overheid mensen gaat helpen. Ze heeft met de energiebedrijven afgesproken dat er een tijdelijk prijsplafond voor energie komt. De energiebedrijven mogen dan niet meer dan een bepaald bedrag voor gas en stroom vragen. Wat dat bedrag precies is, wordt later deze maand bepaald.

In de gepubliceerde brief aan de tweede kamer wordt gesproken over elektriciteit en gas. Er wordt nog niet ingegaan op warmte. Daarom is het op dit moment nog niet duidelijk wat het betekent voor het warmtetarief voor 2023. De Gemeente Eindhoven is voorstander van een prijsplafond voor warmte. Samen met de andere warmtebedrijven bespreken we dit met de overheid en doen er alles aan om de kosten ook voor onze klanten zo laag mogelijk te houden. In tegenstelling tot de prijzen van gas en elektriciteit is het warmtetarief gelijk gebleven. Dat blijft zo tot 1 januari. Het warmtetarief 2022 geldt nog steeds. Zodra er meer bekend is over het nieuwe warmtetarief, informeren we onze klanten direct.

Tekst

Energieplafond (2) 7 oktober 2022

 

Prijsplafond ook voor warmte per 1/1/2023

 

De afgelopen maanden zijn de prijzen van gas en elektriciteit enorm gestegen. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel mensen in Nederland een veel hogere energierekening hebben. Op Prinsjesdag werd bekend dat de Nederlandse overheid mensen gaat helpen. Ze heeft met de energiebedrijven afgesproken dat er een tijdelijk prijsplafond voor energie komt. De energiebedrijven mogen dan tot aan dat verbruik (verbruiksplafond) niet meer dan een bepaald tarief voor gas en stroom vragen.  

De tarieven voor gas en elektriciteit stijgen nog steeds. In 2023 word jij door het plafond beschermd voor deze enorme tariefstijgingen.

Op dit moment weten we dat het verwachte prijsplafond voor warmte hoger zal zijn dan het tarief wat je nu betaalt in 2022.

Dit komt doordat de prijzen voor gas en elektriciteit sinds januari enorm zijn gestegen terwijl het warmtetarief dat jij betaalt het hele jaar gelijk is gebleven en dus niet is meegestegen. Daarom verwachten we dat je volgend jaar toch een hogere rekening voor warmte gaat krijgen.  

Wat dit precies voor jou gaat betekenen weten we nog niet. De exacte maatregelen voor warmte worden komende tijd verder uitgewerkt door de overheid. Zodra hier meer over bekend is zullen we je hierover informeren.

Tekst

Energieplafond (3)

11-11-2022

Onderstaande plannen zijn de voorlopige plannen van de overheid. Mochten hier wijzigingen in gedaan worden, dan zullen we dit vermelden. 

1. Met een maximaal tarief voor warmte, de plafondprijs en een plafondverbruik.

  • De plafondprijs geldt vanaf 1 januari 2023 t/m december 2023.
  • Het geldt voor alle huishoudens in Nederland. Ook zal er voor gebruikers van blokverwarming een nader te definieren energieplafond gelden voor 2023.
  • De plafondprijs wordt naar verwachting vastgesteld op € 47,38 per gigajoule (GJ).
  • Dit geldt naar verwachting tot een verbruik van 37 gigajoule (GJ).
  • Voor al het warmteverbruik wat binnen deze 37 GJ valt, geldt de plafondprijs. Voor alles wat je daarboven verbruikt, geldt het warmtetarief 2023. De tarieven voor zowel beneden alswel boven het plafond zullen naar verwachting in december vastgesteld worden.

2. Een korting op de energierekening.

  • In november en december 2022 ontvangen alle huishoudens in Nederland € 190,- korting op de energierekening.
  • Deze korting wordt via je elektriciteitsrekening vergoed en dus niet via de gemeente Eindhoven. Hierover ontvang je informatie van het energiebedrijf dat je elektriciteit levert.


De btw-verlaging komt per 1 januari 2023 te vervallen en wordt weer aangepast van 9% naar 21%.
 

Tekst

BTW verlaging per 1 juli 2022

1-7-2022

Vanwege de gestegen energieprijzen heeft de overheid maatregelen genomen om de energiekosten te verlagen. Eén van deze maatregelen is het tijdelijk verlagen van het btw-tarief. We leggen graag uit wat dit voor jou betekent.

Over de BTW verlaging

Tekst

Tarieven 2022

1-2-2022

2021 is voor ons allen opnieuw een roerig jaar geweest. Het was een jaar waarin we weer veel thuiswerkten. Het was ook het jaar van de VN klimaatconferentie in Glasgow en van explosieve stijgingen van energieprijzen. In oktober hebben we u al geïnformeerd dat u als gebruiker daar mogelijk iets van gaat merken. Onze ambitie is duurzame, eerlijke en betaalbare warmte te leveren. Daarom zijn we blij dat we u kunnen vertellen dat we de tariefstijgingen in 2022 beperkt hebben kunnen houden.

Meer over de Tarieven voor  stadsverwarming 2022

Tekst

Mobiel Energieloket helpt je opweg!

28 september 2022

https://www.grooteindhoven.nl/reader/21059#p=6