Tekst

Tarieven 2022

2021 is voor ons allen opnieuw een roerig jaar geweest. Het was een jaar waarin we weer veel thuiswerkten. Het was ook het jaar van de VN klimaatconferentie in Glasgow en van explosieve stijgingen van energieprijzen. In oktober hebben we je al geïnformeerd dat je als gebruiker daar mogelijk iets van gaat merken. Onze ambitie is duurzame, eerlijke en betaalbare warmte te leveren. Daarom zijn we blij dat we je kunnen vertellen dat we de tariefstijgingen in 2022 beperkt hebben kunnen houden.

Tarieven stadsverwarming 2022

Eenmaal per jaar, op 1 januari, stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijs vast voor stadsverwarming voor consumenten en klein zakelijke gebruikers. De ACM hanteert hierin het Niet Meer Dan Anders principe. Dit betekent dat de ACM tarieven gekoppeld zijn aan de aardgasprijs en dat de integrale kosten nooit hoger zijn dan die van verwarming op basis van aardgas.

De ACM heeft voor 2022 een aantal wijzigingen in tarieven en tariefsoorten doorgevoerd. Uitgebreide informatie hierover kan je vinden op de website van de ACM: www.consuwijzer.nl

De gemeente is uiteraard gebonden aan datgene wat de ACM stelt, maar kan acteren op basis van haar kostprijzen binnen de grenzen van de ACM.

Linker kolom

Welke kosten hebben invloed op onze tarieven?

Naast de explosieve stijging van energiekosten, zijn er het afgelopen jaar ontwikkelingen geweest die invloed hebben op onze kostprijzen.

  • Hoge inflatie op kosten voor beheer en onderhoud aan onze systemen.
  • Sterke stijging van brandstof gerelateerde kosten, waaronder aardgas maar ook Biomassa, dat door de hoge aardgasprijzen landelijk sterk in gebruik is toegenomen.
  • De verlaagde subsidies vanuit het Rijk op de door ons gebruikte grondstof Duurzame Biomassa NTA8080 (Better Biomass)).
  • Grote onzekerheden over de tarief ontwikkelingen voor het komende jaar.
Rechter kolom

Reductie Energiebelasting 2022

Als compensatie voor de stijging van energiekosten heeft het Rijk de energiebelasting voor 2022 verlaagd. Energiebelasting | Milieubelastingen | Rijksoverheid.nl.

Daarmee hanteren wij ook in 2022 eerlijke tarieven zonder afbreuk te doen aan jouw comfort en onze dienstverlening. Waar de aardgastarieven (inclusief de verlaagde energiebelasting) extreme stijgingen kennen, hebben wij de kostenverhoging weten te beperken tot ca. 10% (inclusief verlaagde energiebelasting van 231 euro).

Onze tarieven liggen voor een referentiegezin (25 GJ/Jaar) ca. 31 % onder de door de ACM vastgestelde maximale tarieven.

Tekst

Jouw nieuwe tarieven zichtbaar met één muisklik

Je kunt jouw nieuwe tarieven inzien door in te loggen op jouw persoonlijke pagina in ‘mijn warmte’ (mijnwarmte.warmte-eindhoven.nl) of je kunt het tarievenblad bekijken op onze website onder downloads.

Let op: de tarieven die je hier ziet, zijn exclusief de verlaging van de energiebelasting. Hieronder is een voorbeeld van een referentiegezin dat 25 GJ per jaar verbruikt. We hebben het totaalbedrag exclusief én inclusief de verlaagde energiebelasting voor je onder elkaar gezet.

Je ziet dat het totaalbedrag inclusief de verlaagde energiebelasting € 1.296,60 per jaar is.

Tekst

Warmtetarieven 2022

Gemeentelijk Warmtetarief gemeente (incl. BTW) 2022 Eenheid
Gebruik afleverset warmte (CW-4)  € 130,68      per jaar
Levering warmte per G/J  € 37,87 per GJ
Meetkosten € 27,47 per jaar
Vast bedrag warmte    € 422,83 per jaar

Referentiegezin (25 GJ/Jaar excl. Reductie energiebelasting € 1.527,81 per jaar
Referentiegezin (25 GJ/Jaar) incl. Reductie energiebelasting € 1.296,60 per jaar

Tekst

Voorkom verrassingen

Om verrassingen bij jouw eindafrekening in mei 2022 te voorkomen, adviseren wij je om een voorschotcheck te doen op jouw persoonlijke pagina (mijnwarmte.warmte-eindhoven.nl) en op basis hiervan jouw voorschot aan te passen.

Tekst

Vragen

Mocht je vragen hebben, dan kan je contact opnemen met onze klantenservice via (085) 273 45 67
op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 u en 17.00 uur.