Tekst

Tarieven 2023

2022 is voor ons allen opnieuw een roerig jaar geweest. Het was een jaar met veel internationale spanningen en sterk gestegen prijzen voor levensonderhoud en met name van energie. U heeft in 2022 gebruik gemaakt van onze warmtelevering met stabiele tarieven. Daarmee bent u dit jaar gevrijwaard gebleven van de sterk gestegen energieprijzen.

In het komende jaar ontkomen we er helaas niet aan om onze tarieven te baseren op de actuele situatie. Dit betekent dat ook onze gemeentelijke tarieven voor 2023 omhooggaan.

Gelukkig heeft de Rijksoverheid besloten om een energieprijsplafond in te stellen voor 2023, waaronder ook voor warmte. Helaas heeft zij ook besloten om de tijdelijke reductie op het btw tarief (9%) voor komend jaar te laten vervallen, waardoor deze weer stijgt naar 21%.
 

Circa 90% van de gemeentelijke klanten heeft een jaarlijks verbruik dat onder het gestelde verbruiksplafond van 37 GJ ligt en daarmee dus ook onder het vastgestelde tarief van het energieplafond valt (47,38 €/GJ incl. btw).

Daarnaast zien we dat veel van onze klanten veel bewuster dan andere jaren omgaan met hun energieverbruik.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we u in een zeer wispelturige tijd, kunnen blijven voorzien van warmte tegen eerlijke, voorspelbare en betaalbare kosten.

Tekst

Tariefontwikkelingen Stadsverwarming 2023

Maximale warmtetarieven op basis van Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe

Eenmaal per jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijs vast voor stadsverwarming voor consumenten en klein zakelijke gebruikers. De ACM hanteert hierin het “Niet Meer Dan Anders” principe.
Dit betekent dat de maximale ACM tarieven gekoppeld zijn aan de aardgasprijs en dat de integrale kosten nooit hoger zijn dan die van verwarming op basis van aardgas. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de website van de ACM: acm.nl/nl/publicaties/tarievenbesluit-warmteleveranciers-2023. De gemeente is uiteraard gebonden aan datgene wat de ACM stelt, maar kan acteren op basis van haar kostprijzen binnen de grenzen van de ACM.

Energie Prijsplafond
In een poging om de energiekosten betaalbaar te houden, heeft de Rijksoverheid voor 2023 een zogenaamd
prijsplafond voor energie en daarmee ook warmte geïntroduceerd.

Wat betekent dit voor u?
Door middel van het prijsplafond garandeert de Rijksoverheid dat u tot een verbruiksvolume van 37 GJ per jaar,
47,38 € per GJ betaalt. Voor het eventuele verbruik boven dit plafond betaalt u het gemeentelijke tarief,
wat u terug kunt vinden in ons tarievenblad.

Einde reductie btw tarief
Als compensatie voor de stijging van energiekosten heeft het Rijk het btw tarief vanaf juli 2022 verlaagd.
Deze compensatie eindigt op 31 december 2022. Dit betekent dat het btw tarief per 1 januari 2023 weer
stijgt naar het oorspronkelijke tarief van 21%.

Maandelijks voorschot
In uw maandelijkse voorschot wijzigt het btw tarief automatisch terug naar 21%. Uw voorschot gaat dus
omhoog maar is nog niet afgestemd op de nieuwe tarieven van 2023. Daarom adviseren wij u vanaf 1 januari een
voorschotcheck te doen via uw persoonlijke pagina (mijnwarmte.warmte-eindhoven.nl) en op basis hiervan uw
maandelijkse voorschot aan te passen. Hiermee wordt uw voorschot gebaseerd op uw verwachte verbruik,
de nieuwe tarieven en het prijsplafond en voorkomt u verrassingen op uw eindafrekening in mei 2023.

Tekst

Jouw nieuwe tarieven zichtbaar met één muisklik

Je kunt jouw nieuwe tarieven inzien door in te loggen op jouw persoonlijke pagina in ‘mijn warmte’ (mijnwarmte.warmte-eindhoven.nl) of je kunt het tarievenblad bekijken op onze website onder downloads.

Tekst

Warmtetarieven 2023

Gemeentelijk Warmtetarief gemeente (incl. btw) 2023 Eenheid
Gebruik afleverset warmte (CW-4)  € 137,21     per jaar
Levering warmte per GJ  € 72,97 per GJ
Meetkosten € 30,74 per jaar
Vast bedrag warmte    € 433,98 per jaar

Het vermelde leveringstarief warmte is het tarief voor een verbruik boven het energieplafond (37GJ). Onder dit verbruik bedraagt dit tarief € 47,38 per GJ.

Tekst

Voorkom verrassingen

In uw maandelijkse voorschot wijzigt het btw tarief automatisch terug naar 21%. Uw voorschot gaat daarmee er 1 januari omhoog, maar is nog niet afgestemd op de nieuwe tarieven van 2023.

Om verrassingen bij de eindafrekening in mei 2023 te voorkomen, adviseren wij u vanaf 1 januari een
voorschotcheck te doen via uw persoonlijke pagina (mijnwarmte.warmte-eindhoven.nl) en op basis hiervan uw
maandelijkse voorschot aan te passen.

Hiermee wordt uw voorschot gebaseerd op uw verwachte verbruik, de nieuwe tarieven en het prijsplafond.

Tekst

Vragen

Mocht je vragen hebben, dan kan je contact opnemen met onze klantenservice via (085) 273 45 00
op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 u en 17.00 uur.