Privacy- en cookieverklaring

Warmtenet Eindhoven respecteert de privacy van zijn klanten en de bezoekers van de websites www.warmte-eindhoven.nl en www.mijnwarmte.nl. Daarbij houden wij ons aan de privacywet, oftewel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om uw gegevens te beveiligen en misbruik te voorkomen, zijn passende maatregelen genomen. In deze privacy- en cookieverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en gebruikmaken van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens
 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat, direct of indirect, terug te voeren is op een natuurlijk persoon. Een persoonsgegeven kan dus een naam of telefoonnummer zijn, maar ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Warmtenet Eindhoven en waarom?

Warmtenet Eindhoven verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u die zelf of uw (ver)huurder aan ons heeft verstrekt. Als u klant bent, verwerkt Warmtenet Eindhoven ook gegevens van uw warmteverbruik en (de betaling van) facturen. Daarnaast onthouden we gegevens van wie zich aanmeldt voor een bijeenkomst of nieuwsbrief, solliciteert bij Warmtenet Eindhoven of op andere wijze gebruikmaakt van onze diensten.

Wat doet Warmtenet Eindhoven met mijn persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij die kregen. Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst, gebruiken wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen of om uw naam op de deelnemerslijst van de bijeenkomst te plaatsen. Ook kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten. Dat laatste doen wij alleen als we daarvoor uw opdracht of duidelijke toestemming hebben gekregen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens:

  • Niet langer dan wettelijk toegestaan
  • Niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen
  • Heeft u zich ingeschreven voor een bijeenkomst of open dag? Dan bewaren wij uw gegevens maximaal 60 dagen
Hoe zit het met externe partijen?

Voor het  versturen van onze mailings maken we gebruik van de diensten van externe partijen. Ook voor het innen van niet betaalde facturen kunnen wij externe partners inschakelen. Om uw persoonsgegevens te beschermen, maken we met externe partijen goede afspraken die we vastleggen in overeenkomsten.

Wat zijn mijn privacyrechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens bij Warmtenet Eindhoven, die te laten corrigeren of te verwijderen. Als u geen informatie over de producten en diensten van Warmtenet Eindhoven (meer) wilt ontvangen, kunt u dat doorgeven via het online klantenportal Mijn Warmte. Als u zich voor alle berichten op een e-mailadres afmeldt, bewaren wij dat e-mailadres alleen om te voorkomen dat er toch nog (automatische) berichten naar worden verzonden. De uitzondering daarop is wanneer we uw gegevens moeten verwerken en u informatie moeten sturen voor de overeenkomst die wij hebben voor de warmtelevering of op de opzegging daarvan. Het is natuurlijk belangrijk dat u daarvan op de hoogte blijft. Hiervoor gelden de bepalingen van die overeenkomst.

Daarnaast heeft u het recht om vergeten te worden. Dit kan enkel wanneer u geen klant meer bent bij Warmtenet Eindhoven en de wettelijke bewaarplicht verstreken is.

Wat te doen bij een datalek?

Als u een datalek geconstateerd heeft vragen we u om direct contact op te nemen met onze klantenservice via 085-2734543. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Noud Bex (persvoorlichter) via 06 53 49 15 34.

Gebruik van cookies
Wat zijn cookies?

De websites www.warmte-eindhoven.nl en www.mijnwarmte.nl maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden onder meer gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Functionele, analytische en trackingcookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en daarvan maakt Warmtenet Eindhoven dan ook gebruik. Wij gebruiken geen trackingcookies waarmee derden uw internetgedrag op andere websites kunnen volgen. Wel gebruiken wij analytische cookies van Google en Hotjar om het gebruik van onze website te meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens verbeteren wij onze website en dienstverlening steeds verder. Google en Hotjar gebruiken deze gegevens ook volgens hun eigen voorwaarden. Googles voorwaarden vindt u hier en die van Hotjar hier. Deze informatie kan regelmatig wijzigen; daarop hebben wij geen invloed. U kunt het gebruik van de diverse cookies door websites altijd beperken of uitschakelen via de instellingen van uw internetbrowser. Meer informatie daarover vindt u in de helpfunctie van uw internetbrowser.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook deze privacy- en cookieverklaring aan veranderingen onderhevig. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Cookiebot