Tekst

Tarieven 2024

Tarieven 2024 voor individuele warmte-aansluitingen voor ruimte- & tapwaterverwarming (t/m 100kW)

2023 is voor ons allen opnieuw een roerig jaar geweest. Het was een jaar met veel internationale spanningen en sterk gestegen prijzen voor levensonderhoud en energie. 

 

U heeft in 2023 gebruik gemaakt van onze warmtelevering met vaste en relatief lage tarieven, mede door de ondersteuning vanuit het rijk in de vorm van het zogenaamde Energieprijsplafond. Het energieprijsplafond eindigt per 31 december 2023.

 

De ACM heeft de warmtetarieven voor 2024 vastgesteld met t.o.v. 2023 een geringe daling van de variabele tarieven (GJ-prijs) en een geringe stijging van de vaste tarieven. Meer informatie hiervoor kunt u vinden op: acm.nl/system/files/documents/tarievenbesluit-warmte-2024.pdf

Zoals u bekend zijn wij gehouden aan deze door de ACM vastgestelde maximum tarieven. 


Op basis van de vastgestelde ACM tarieven en onze kostprijsontwikkelingen, dalen uw variabele kosten (GJ) en stijgen de vaste kosten in geringe mate t.o.v. 2023. Hieronder hebben we deze ontwikkeling voor u op een rijtje gezet voor voorbeeldgezinnen met verbruik van respectievelijk 20 GJ, 25 GJ en 30 GJ.

Voorbeeld gezin Meerhoven (incl. btw)Jaarkosten (2023)Jaarkosten (2024) 

Max. Jaarkosten (2024) op basis van ACM

t.o.v. 2023t.o.v.. ACM
Jaarverbruik 20 GJ€1.549,53  €1.598,70 €1.729,76 3,17%-8,20%
Jaarverbruik 25 GJ€1.786,43  €1.832,17 €1.963,23 2,56%-7,15%
Jaarverbruik 30 GJ€2.023,33  €2.065,64 €2.196,70 2,09%-6,34%

 

 

 

 

 

 

Tekst

Tariefontwikkelingen Stadsverwarming 2024

Maximale warmtetarieven op basis van Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe

Eenmaal per jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijs vast voor stadsverwarming voor consumenten en klein zakelijke gebruikers. De ACM hanteert hierin het “Niet Meer Dan Anders” principe.
Dit betekent dat de maximale ACM tarieven gekoppeld zijn aan de aardgasprijs en dat de integrale kosten nooit hoger zijn dan die van verwarming op basis van aardgas. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de website van de ACM: acm.nl/nl/publicaties/tarievenbesluit-warmteleveranciers-2023. De gemeente is uiteraard gebonden aan datgene wat de ACM stelt, maar kan acteren op basis van haar kostprijzen binnen de grenzen van de ACM.

Energie Prijsplafond
In een poging om de energiekosten betaalbaar te houden, heeft de Rijksoverheid voor 2023 een zogenaamd
prijsplafond voor energie en daarmee ook warmte geïntroduceerd.

Wat betekent dit voor u?
Door middel van het prijsplafond garandeert de Rijksoverheid dat u tot een verbruiksvolume van 37 GJ per jaar,
47,38 € per GJ betaalt. Voor het eventuele verbruik boven dit plafond betaalt u het gemeentelijke tarief,
wat u terug kunt vinden in ons tarievenblad.

Einde reductie btw tarief
Als compensatie voor de stijging van energiekosten heeft het Rijk het btw tarief vanaf juli 2022 verlaagd.
Deze compensatie eindigt op 31 december 2022. Dit betekent dat het btw tarief per 1 januari 2023 weer
stijgt naar het oorspronkelijke tarief van 21%.

Maandelijks voorschot
In uw maandelijkse voorschot wijzigt het btw tarief automatisch terug naar 21%. Uw voorschot gaat dus
omhoog maar is nog niet afgestemd op de nieuwe tarieven van 2023. Daarom adviseren wij u vanaf 1 januari een
voorschotcheck te doen via uw persoonlijke pagina (mijnwarmte.warmte-eindhoven.nl) en op basis hiervan uw
maandelijkse voorschot aan te passen. Hiermee wordt uw voorschot gebaseerd op uw verwachte verbruik,
de nieuwe tarieven en het prijsplafond en voorkomt u verrassingen op uw eindafrekening in mei 2023.

Tekst

Jouw nieuwe tarieven zichtbaar met één muisklik

Je kunt jouw nieuwe tarieven inzien door in te loggen op jouw persoonlijke pagina in ‘mijn warmte’ (mijnwarmte.warmte-eindhoven.nl) of je kunt het tarievenblad bekijken op onze website onder downloads.

Tekst

Warmtetarieven 2024

Warmtetarieven Consumenten & klein zakelijke markt 2024 

Individuele aansluiting, ruimte- en tapwaterverwarming  (t/m 100KW)

Eenheid

Tarieven     

(incl. 21% 

BTW)

Max. Tarieven ACM (incl. 

21% BTW)

Vastrecht€/jaar€ 491,00€ 618,82
Huur & Onderhoud Afleverset t.b.v. ruimte- & tapwaterverwarming:  
• CW-0 (afleverset voor ruimteverwarming)€/jaar€ 135,90€ 135,90
• CW-4 (afleverset voor ruimte- & tapwaterverwarming)*€/jaar€ 142,14€ 145,38
• CW-6 (afleverset voor ruimte- & tapwaterverwarming)€/jaar€ 142,14€ 145,38
Meetkosten€/jaar€ 31,68€ 31,68
Verbruik Warmte€/GJ€ 46,69€ 46,69

 

Tekst

Slimme meters en voorschot

Eind 2023 hebben we slimme meters geïntroduceerd bij het merendeel van onze klanten en daarmee zeer waarschijnlijk ook bij u. Daardoor hoeft u zelf geen meterstanden meer door te geven en ontvangt u maandelijks per E-mail een verbruiksoverzicht. Daarmee kunt u maandelijks uw verbruik en voorschotbedrag toetsen en indien noodzakelijk aanpassen via uw persoonlijke pagina (mijnwarmte.warmte-eindhoven.nl).

 

Het is wettelijk niet verplicht om uw slimme meter door ons uit te laten lezen. In het geval dat u ondanks de voordelen hiervan toch uw meter niet wilt laten uitlezen door ons, neem dan contact op met onze klantenservice via  085 273 45 00 of klantenservice@warmte-eindhoven.nl,  Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag  tussen 8.30 en 17.00 uur en helpen je graag verder.

Tekst

Vragen

Mocht je vragen hebben, dan kan je contact opnemen met onze klantenservice via (085) 273 45 00
op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 u en 17.00 uur.