Wij wensen u een goed 2024!

Tarieven 2024 voor individuele warmte-aansluitingen voor ruimte- & tapwaterverwarming (t/m 100kW)

2023 is voor ons allen opnieuw een roerig jaar geweest. Het was een jaar met veel internationale spanningen en sterk gestegen prijzen voor levensonderhoud en energie. 

U heeft in 2023 gebruik gemaakt van onze warmtelevering met vaste en relatief lage tarieven, mede door de ondersteuning vanuit het rijk in de vorm van het zogenaamde Energieprijsplafond. Het energieprijsplafond eindigt per 31 december 2023.

De ACM heeft de warmtetarieven voor 2024 vastgesteld met t.o.v. 2023 een geringe daling van de variabele tarieven (GJ-prijs) en een geringe stijging van de vaste tarieven. Meer informatie hiervoor kunt u vinden op: acm.nl/system/files/documents/tarievenbesluit-warmte-2024.pdf

Zoals u bekend zijn wij gehouden aan deze door de ACM vastgestelde maximum tarieven. 


Op basis van de vastgestelde ACM tarieven en onze kostprijsontwikkelingen, dalen uw variabele kosten (GJ) en stijgen de vaste kosten in geringe mate t.o.v. 2023. Hieronder hebben we deze ontwikkeling voor u op een rijtje gezet voor voorbeeldgezinnen met verbruik van respectievelijk 20 GJ, 25 GJ en 30 GJ.

Voorbeeld gezin Meerhoven (incl. btw)Jaarkosten (2023)Jaarkosten (2024) 

Max. Jaarkosten (2024) op basis van ACM

t.o.v. 2023t.o.v.. ACM
Jaarverbruik 20 GJ€1.549,53  €1.598,70 €1.729,76 3,17%-8,20%
Jaarverbruik 25 GJ€1.786,43  €1.832,17 €1.963,23 2,56%-7,15%
Jaarverbruik 30 GJ€2.023,33  €2.065,64 €2.196,70 2,09%-6,34%
Maximale warmtetarieven op basis van Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe

Eenmaal per jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijs vast voor stadsverwarming voor consumenten en klein zakelijke gebruikers. De ACM hanteert hierin het “Niet Meer Dan Anders” principe.  Dit betekent dat de maximale ACM tarieven gekoppeld zijn aan de aardgasprijs en dat de integrale kosten nooit hoger zijn dan die van verwarming op basis van aardgas. De gemeente is uiteraard gebonden aan datgene wat de ACM stelt, maar kan acteren op basis van haar kostprijzen binnen de grenzen van de ACM.

Maandelijks voorschot & slimme meters

Eind 2023 hebben we slimme meters geïntroduceerd bij het merendeel van onze klanten en daarmee zeer waarschijnlijk ook bij u. Daardoor hoeft u zelf geen meterstanden meer door te geven en ontvangt u maandelijks per E-mail een verbruiksoverzicht. Daarmee kunt u maandelijks uw verbruik en voorschotbedrag toetsen en indien noodzakelijk aanpassen via uw persoonlijke pagina (mijnwarmte.warmte-eindhoven.nl).

Het is wettelijk niet verplicht om uw slimme meter door ons uit te laten lezen. In het geval dat u ondanks de voordelen hiervan toch uw meter niet wilt laten uitlezen door ons, neem dan contact op met onze klantenservice via  085 273 45 00 of klantenservice@warmte-eindhoven.nl,  Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag  tussen 8.30 en 17.00 uur en helpen je graag verder.

Uw nieuwe tarieven zichtbaar met één muisklik

Je kunt de nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2024 inzien door in te loggen op uw persoonlijke pagina in mijn warmte (mijnwarmte.warmte-eindhoven.nl), of te bekijken op onze website (warmte-eindhoven.nl/downloads).

 

Warmtetarieven 2024

Warmtetarieven Consumenten & klein zakelijke markt 2024 Individuele aansluiting, ruimte- en tapwaterverwarming  (t/m 100KW)Eenheid

Tarieven     

(incl. 21% 

BTW)

Max. Tarieven ACM (incl. 

21% BTW)

Vastrecht€/jaar€ 491,00€ 618,82
Huur & Onderhoud Afleverset t.b.v. ruimte- & tapwaterverwarming:  
• CW-0 (afleverset voor ruimteverwarming)€/jaar€ 135,90€ 135,90
• CW-4 (afleverset voor ruimte- & tapwaterverwarming)*€/jaar€ 142,14€ 145,38
• CW-6 (afleverset voor ruimte- & tapwaterverwarming)€/jaar€ 142,14€ 145,38
Meetkosten€/jaar€ 31,68€ 31,68
Verbruik Warmte€/GJ€ 46,69€ 46,69
Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via (085) 273 45 00 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 u en 17.00 uur.